Podziel się!Share on Facebook0Pin on Pinterest0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Print this pageEmail this to someone

Pierwsze posiedzenie „okrągłego stołu” w sprawie budowy obwodnicy Augustowa przez dolinę Rospudy (Podlaskie) odbędzie się na początku stycznia 2008 r.; skład osobowy zostanie zatwierdzony do końca 2007 r. – poinformował w środę resort środowiska.

Decyzja w sprawie „okrągłego stołu” zapadła podczas spotkania ministra środowiska Macieja Nowickiego z ministrem infrastruktury Cezarym Grabarczykiem; celem jest wypracowanie konsensusu w sprawie budowy obwodnicy Augustowa.

W posiedzeniu mają uczestniczyć przedstawiciele Ministerstwa Środowiska oraz Ministerstwa Infrastruktury, Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA), organizacji pozarządowych, samorządów lokalnych województwa podlaskiego i niezależni eksperci ds. budowy dróg i ochrony środowiska.

Na początku grudnia Nowicki zapowiedział zwołanie jeszcze w tym miesiącu „okrągłego stołu” wszystkich zainteresowanych stron w sprawie budowy obwodnicy.

10 grudnia br. Wojewódzki Sąd Administracyjny (WSA) w Warszawie uchylił decyzję ministra środowiska w sprawie obwodnicy Augustowa przez dolinę Rospudy. Decyzja dotyczyła środowiskowych warunków zgody na budowę obwodnicy. Wyrok, gdy się uprawomocni, oznacza, że procedura odnośnie obwodnicy musi zacząć się od nowa, a inwestor musi ponownie złożyć wniosek dotyczący budowy obwodnicy.

Uchylone postanowienie ówczesnego ministra środowiska Jana Szyszki dopuszczało, by obwodnica Augustowa w dolinie rzeki Rospudy mogła zostać zrealizowana w jednym z dwóch wariantów – tunelu drogowego lub estakady. Zgodnie z decyzją ministra środowiska, wybór wariantu, po przeanalizowaniu kosztów, miał należeć do inwestora.

W sierpniu ówczesny premier Jarosław Kaczyński wstrzymał planowane prace przy budowie obwodnicy. GDDKiA oraz firma Budimex Dromex (wykonawca drogi) ustalili zmianę harmonogramu prac budowlanych.

W lipcu Komisja Europejska wystąpiła do Trybunału Sprawiedliwości UE z wnioskiem o wydanie pilnego zakazu prowadzenia prac budowlanych. W odpowiedzi Polska przesłała zapewnienie, że prace nie będą prowadzone aż do wydania wyroku, czy budowa jest zgodna z unijnymi przepisami dotyczącymi ochrony środowiska.

Nie wpływa to na postępowanie w sprawie głównego wniosku KE, która w marcu pozwała Polskę do Trybunału w Luksemburgu, uznając, że budowa obwodnicy Augustowa (a także obwodnicy Wasilkowa koło Białegostoku w Puszczy Knyszyńskiej) jest złamaniem unijnego prawa.

W lipcu Trybunał odrzucił wniosek Polski o rozpatrzenie sprawy w trybie pilnym, co oznacza, że proces może trwać nawet dwa lata.

(PAP)

Nadesłał/a: Wegetarianie.pl