Podziel się!Share on Facebook0Pin on Pinterest0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Print this pageEmail this to someone

Po 20 latach rewidowane jest prawo Unii Europejskiej dotyczące eksperymentów na zwierzętach. Dyrektywa 86/609/EEC, która dotyczy zwierząt wykorzystywanych w eksperymentach, stanowi podstawę na której wszystkie kraje członkowskie muszą oprzeć swoje prawo krajowe. Przed nami stoi ogromna szansa na wprowadzenie zakazu wykorzystywania tych zwierząt.

Jak dotąd, ponad 433 europosłów podpisało deklarację wzywającą do wpisania zaprzestania stosowania w eksperymentach wszystkich ssaków naczelnych w nowe prawo europejskie. Niestety, Komisja Europejska zignorowała to wezwanie uginając się pod presją przemysłu i usuwając z Dyrektywy 86/609 zapis o stopniowym wycofywaniu wykorzystywania naczelnych.

Przed nami stoi ogromna szansa na wprowadzenie zakazu wykorzystywania tych zwierząt. Większość członków Parlamentu Europejskiego – i głosujących obywateli – popiera ten zakaz. Zlecone niedawno przez Komisję Europejską badanie opinii wykazało, że 80% ankietowanych obywateli UE uważa wykorzystywanie tych wielce inteligentnych zwierząt w eksperymentach za niedopuszczalne. Pomimo tak silnego sprzeciwu opinii publicznej, w całej Europie wykorzystuje się obecnie około 10 tysięcy ssaków naczelnych.

Możesz pomóc!
Skontaktuj się ze swoim europosłem/swoją europosłanką i wyraź poparcie dla wprowadzenia tego zakazu oraz dla konkretnego, uwzględniającego daty zapisu w Dyrektywie 86/609 dotyczącego wycofywania małp naczelnych z eksperymentów.

Źródło: Viva! Akcja Dla Zwierząt

Nadesłał/a: Wegetarianie.pl