Archives for Czytelnia - Page 7

Etyka psychologia religia

Zwierzę… ono nie opuści człowieka, czyli stosunek mieszkańców wsi do zwierząt

Określenie postawy mieszkańców wsi do zwierząt gospodarskich jako jednoznacznie utylitarnej byłoby dużym uproszczeniem. Pamiętam gospodarza, który zarzekał się, że swoją starą, schorowaną klacz odda do rzeźni, bo już nie ma…
Więcej