Podziel się!Share on Facebook0Pin on Pinterest0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Print this pageEmail this to someone

Tegoroczne liczenie nietoperzy odbędzie się 13 stycznia w podziemiach Międzyrzeckiego Rejonu Umocnienia (MRU), gdzie znajduje się największy w Europie rezerwat, w którym zimują te ssaki.
Aby wynik był wiarygodny, akcja musi być przeprowadzona w ciągu jednego dnia. W ubiegłym roku specjaliści naliczyli 32 tys. nietoperzy zimujących w MRU.

W liczeniu weźmie udział 21 naukowców z zagranicy oraz polscy badacze, którzy w ciągu 8 godzin będą musieli policzyć zimujące w podziemiach ssaki. – Przede wszystkim akcja musi być przeprowadzona szybko, aby niepotrzebnie nie niepokoić nietoperzy. Bo stres to wydatkowanie energii i spalanie tłuszczu, który zgromadziły, aby przetrwać zimę – powiedział koordynator akcji dr Tomasz Kokurewicz z Katedry Zoologii i Ekologii wrocławskiego Uniwersytetu Przyrodniczego.

Nietoperze zimują na terenie 32-kilometrowego odcinka rezerwatu znajdującego się w MRU. Zimuje tam 13 gatunków nietoperzy z 25 żyjących w Polsce. – Są gatunki, którym grozi wyginięcie – jak podkowcom małym, których liczebność w ciągu ostatnich 40 lat zmalała o 90 proc. Ale są i takie gatunki, których liczebność rośnie, jak nocek duży, który na zimę przylatuje z Niemiec i pokonuje rekordowo długą trasę, bo aż 260 km – opowiadał chiropterolog.

Od 1998 r. program monitoringu liczebności i badań nietoperzy w podziemiach MRU jest koordynowany przez dr. Kokurewicza. Nietoperze są bardzo wrażliwe na niekorzystne zmiany środowiska. Z tego powodu konieczne jest regularne monitorowanie zmian ich liczebności oraz objęcie ochroną miejsc ważnych dla nietoperzy, tj. ich zimowisk, kolonii rozrodczych i miejsc żerowania.

Kraje członkowskie UE zobowiązały się do wprowadzenia na swoim terytorium ustaleń zawartych w Dyrektywie Ptasiej i Dyrektywie Siedliskowej, polegających na tworzeniu rozległej i spójnej sieci obszarów chronionych pod nazwą „Natura 2000”. Najcenniejszym z nich jest rezerwat „Nietoperek”, znajdujący się na terenie MRU położonego w woj. lubuskim, w gminach Międzyrzecz i Lubrza.

Źródło: PAP

Nadesłał/a: Wegetarianie.pl