Podziel się!Share on Facebook0Pin on Pinterest0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Print this pageEmail this to someone

62 proc. Polaków uważa, że obwodnica Augustowa powinna zostać poprowadzona inną trasą, tak aby nie ucierpiała na tym przyroda Doliny Rospudy – wynika z sondażu przeprowadzonego przez Centrum Badania Opinii Publicznej (CBOS). Za obecnym przebiegiem trasy jest 19 proc. badanych. Tylko nieliczni (2 proc.) sądzą, że obwodnica w ogóle nie powinna być budowana. Pozostali (17 proc.) przyznają, że nie mają wystarczających informacji i odpowiedniej wiedzy, aby zająć stanowisko w tej kwestii.

Zwolennikami budowy obwodnicy w jej planowanym kształcie jest ponad połowa (52 proc.) mieszkańców woj. podlaskiego. W porównaniu z innymi regionami, jest to najwyższy odsetek takich deklaracji; w pozostałych województwach łącznie odsetek zwolenników podstawowej wersji budowy obwodnicy wynosi 18 proc.

„Kobiety częściej niż mężczyźni nie zajmują stanowiska w sprawie budowy obwodnicy, wyraźnie rzadziej popierają wariant, na realizacji którego ucierpiałaby przyroda. Za wytyczeniem trasy, która nie szkodziłaby Dolinie Rospudy, opowiadają się przede wszystkim młodsi ankietowani, uczniowie i studenci, a także respondenci z wyższym wykształceniem. Relatywnie wysoki w stosunku do innych grup zawodowych odsetek rolników sądzi, że lepszym rozwiązaniem jest planowana trasa obwodnicy, choć niewątpliwie wpłynęłaby ona negatywnie na przyrodę otaczającą Rospudę” – wynika z sondażu CBOS.

Respondenci zostali poproszeni o określenie swojej postawy za pomocą skali, której punkty skrajne wyznaczały dwa pojęcia: z jednej strony modernizacja, z drugiej – przyroda. Największa grupa badanych (41 proc.) wskazała na przyrodę, przyznając tym samym wyższą wartość takim działaniom, jak: zachowanie środowiska naturalnego, w którym żyjemy, ochrona przyrody, a nie modernizacja rozumiana jako rozwój przemysłu, budowa dróg itp.

Prawie jedna czwarta respondentów (24 proc.) wybrała szybką modernizację, postęp. Natomiast 27 proc. wskazało środek skali, czyli określiło swoje stanowisko jako umiarkowane, tzn. takie, które godzi te dwa nurty. Co jedenasty Polak (9 proc.) nie potrafił powiedzieć, która z tych opcji jest w jego przekonaniu istotniejsza.

Analitycy CBOS oceniają, że jeśli w najbliższym czasie przeprowadzono by ogólnopolskie referendum, planowana trasa obwodnicy Augustowa przez Dolinę Rospudy prawdopodobnie nie uzyskałaby wystarczającego poparcia społecznego.

„Losy obwodnicy i Doliny Rospudy mogłyby potoczyć się inaczej, gdyby to referendum miało charakter regionalny i obejmowało jedynie mieszkańców województwa podlaskiego. Większość Polaków wyżej stawia jednak dbałość o środowisko naturalne niż pewne działania modernizacyjne, które mogą stanowić zagrożenie dla przyrody” – ocenia CBOS.

Badanie zrealizowano w dniach 2–5 marca 2007 roku na liczącej 931 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.

Źródło: PAP – Nauka w Polsce

Nadesłał/a: Wegetarianie.pl