Podziel się!Share on Facebook0Pin on Pinterest0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Print this pageEmail this to someone

Władze Szwecji opracowały wytyczne odnośnie żywności przyjaznej dla klimatu i środowiska. Zalecają obywatelom ograniczenie spożycia mięsa jako sposób na redukcję emisji gazów cieplarnianych. Pierwsze w Europie tego typu wytyczne zostały wysłane do konsultacji pozostałym krajom Unii Europejskiej.

Produkcja wołowiny, jagnięciny, wieprzowiny i mięsa drobiowego charakteryzuje się największym negatywnym wpływem na środowisko – czytamy w raporcie opracowanym wspólnie przez Szwedzki Krajowy Urząd ds. Żywności oraz Agencję Ochrony Środowiska tego kraju.

Dokument zatytułowany „Żywność przyjazna środowisku” wymienia różne rodzaje żywności i ocenia ich wpływ na środowisko. Przykładowo, jeden kilogram wołowiny przyczynia się do emisji 15-25 kilogramów gazów cieplarnianych. Oprócz tego raport zawiera wytyczne odnośnie zdrowotnych aspektów produktów spożywczych, podaje ich dziennie zapotrzebowanie i informuje o skutkach nadmiernej konsumpcji.

Jak wynika z danych, konsumpcja mięsa wzrosła średnio o 10 kg na osobę w ciągu ostatnich dziesięciu lat i wynosi obecnie 65 kg. Według Banku Światowego, popyt na żywność wzrośnie o 50% do roku 2050, a zapotrzebowanie na mięso o 85%. Dotyczy to głównie gospodarek wschodzących, jak Chiny i Indie, gdzie coraz zamożniejsze społeczeństwo przejmuje zachodni styl odżywiania, bogaty w mięso i produkty mleczne.

Opracowany w Szwecji dokument zaleca jedzenie mięsa rzadziej i w mniejszych ilościach. Rezygnacja nawet z jednego lub dwóch dań mięsnych w tygodniu na rzecz dań wegetariańskich może – zdaniem autorów raportu – w sposób znaczny zmniejszyć nasz negatywny ślad klimatyczny.

Szwecja jest pierwszym krajem w Europie, która opracowała tego typu zalecenia. Przed wdrożeniem zostaną one wysyłane do innych państw Unii celem konsultacji. Autorzy raportu mają nadzieję, że opracowane przez nich wytyczne staną się inspiracją dla innych krajów, które pójdą śladem Szwecji.

* * *

Według Komisji Europejskiej, produkcja żywności przyczynia się do około 23% światowego zużycia zasobów naturalnych, 18% emisji gazów cieplarnianych i 31% emisji substancji zakwaszających.

Głównym elementem wpływu produkcji mięsa i mleka na klimat jest metan, wytwarzany przez fermentację z jelit bydła hodowlanego. Jest to 20-krotnie silniejszy gaz cieplarniany niż dwutlenek węgla.

Ostatni raport przygotowany przez Wspólne Centrum Badawcze (WCB) wskazuje, że mięso i produkty mleczne w krajach Unii Europejskiej stanowią 24% całkowitego oddziaływania przemysłu na środowisko. Stanowią zarazem jedynie 6% całkowitej wartości ekonomicznej unijnej produkcji.

Wegetarianie.pl, na podst. euractiv.com