Podziel się!Share on Facebook0Pin on Pinterest0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Print this pageEmail this to someone

Fundacja PEGASUS (www.pegasus.org.pl) została założona w 2002 roku. Dzięki zaangażowaniu fundatorów, wsparciu sponsorów i partnerów oraz dobrej woli wolontariuszy, od ponad trzech lat ratujemy życie koni, zapewniając im rehabilitację i schronienie. Uratowane zwierzęta przygotowujemy do odpowiedzialnej pracy z dziećmi organizując cykliczne zajęcia z hipoterapii oraz edukacji ekologicznej.

Misja Fundacji PEGASUS

RATUJ I RADUJ!
Istniejemy po to by nieść pomoc koniom, które cierpią na skutek niehumanitarnych działań człowieka. Chcemy by szacunek okazywany zwierzętom oraz zapewnienie im godnych warunków życia zostały na stałe wpisane w zbiór zasad moralnych każdego człowieka. Przypominamy, że zwierzęta uczą nas odpowiedzialności i wrażliwości, a kontakt z nimi kształtuje osobowość i pielęgnuje w nas ideę człowieczeństwa.

Cele Fundacji PEGASUS

 • edukacja społeczna, w szczególności dzieci i młodzieży, w zakresie budowania pozytywnych i humanitarnych relacji człowiek – środowisko,
 • organizacja cyklicznych zajęć z zakresu szeroko rozumianej hipoterapii dla dzieci niepełnosprawnych, nadpobudliwych i niestabilnych emocjonalnie,
 • tworzenie ośrodków dla koni na terenie całej Polski, które zapewnią zwierzętom chorym, maltretowanym i starym schronienie oraz profesjonalną opiekę.

  Edukacja humanitarna

  Poprzez działania edukacyjne Fundacja PEGASUS uświadamia znaczenie wzajemnych relacji między ludźmi, zwierzętami i środowiskiem. W ośrodkach Fundacji PEGASUS dzieci i młodzież mogą na co dzień obcować z końmi. Bezpośredni i stały kontakt ze zwierzętami, opieka nad nimi, tworzące się więzi emocjonalne, sprawiają że każdy niezależnie od wieku, płci, pozycji społecznej czy wykształcenia czuje się szanowany i potrzebny.

  Działalność edukacyjna Fundacji PEGASUS obejmuje:

 • kształcenie dzieci i młodzieży w zakresie wpływu człowieka na środowisko i naszych powinności jakie się z tym wiążą,
 • uczenie opieki i odpowiedzialności za zwierzęta,
 • naukę jazdy konnej dla dzieci w wieku szkolnym,
 • plenerowe kształcenie dzieci w wieku szkolnym w zakresie szeroko pojętej ekologii poprzez pokazywanie ekosystemu w jakim funkcjonuje człowiek i koń (od genezy koegzystencji poprzez hodowlę skończywszy na wyścigach konnych) oraz interaktywną naukę o gospodarce ekologicznej.


  Uwrażliwienie na potrzeby i prawa innych przyczynia się do lepszego zrozumienia otaczającego świata oraz sprzyja pozytywnym zmianom organizacyjno-prawnym w państwie. Upowszechnianie przez Fundację PEGASUS wartości takich jak wrażliwość, współczucie, szacunek dla wszystkich istot żywych wzmacnia ideę człowieczeństwa i buduje postawy obywatelskie.

  Hipoterapia

  Uratowane przez Fundację PEGASUS konie pomagają w rehabilitacji niepełnosprawnych i upośledzonych umysłowo dzieci. To właśnie koń i jego obecność sprawiła, że hipoterapia stała się wyjątkową, niepowtarzalną i tak skuteczną metodą terapii ruchowej. Bezpośredni kontakt ze zwierzętami, które dzielą się z dziećmi swym ciepłem jednocześnie ucząc koncentracji, empatii, odpowiedzialności i siły, a także aktywny sposób spędzania czasu jest często dla najmłodszych jedyną szansą na przywrócenie sprawności psychicznej czy fizycznej.

  Nasze konie

  Obecnie w ośrodkach Fundacji PEGASUS znajduje się ponad 60 koni. Każdy z nich przybywa tu z własną, często smutną, czy wręcz dramatyczną historią. Balbinka, Jasna, Scherzo, Aplauz, Vigolet, Fanny Morgan, Fidelio, Jaśmina, Panama, Caruso, Holka, Twoja, Hrabia Plater, Oskar, Suflet i Brysia to konie, które w naszych ośrodkach znalazły troskliwą opiekę i pełen miłości dom. Zapewniliśmy im szczegółową diagnostykę, leczenie, niezbędne operacje oraz rehabilitację. Współpraca z klinikami weterynaryjnymi oraz prywatnymi stajniami na terenie całej Polski pozwala nam zagwarantować zwierzętom profesjonalną pomoc medyczną oraz fachową opiekę.

  Współpraca z Fundacją PEGASUS

  W maju 2004 roku Fundacja PEGASUS uzyskała status organizacji pożytku publicznego, co zapewnia przejrzystość jej działań oraz zewnętrzny nadzór nad realizowanymi zadaniami. Wsparcie udzielone nam przez podatników w związku z odliczaniem 1% podatku dochodowego za 2004 rok jednoznacznie świadczy o zaufaniu jakim nas obdarzono, a zamieszczane na naszych stronach roczne sprawozdania finansowe umożliwiają każdemu zapoznanie się ze sposobem rozdysponowania przez naszą Fundację każdej złotówki.

  Trzeci rok działalności, podobnie jak poprzednie, Fundacja PEGASUS zawdzięcza wspólnej pracy fundatorów, partnerów, wolontariuszy, ale przede wszystkim wsparciu naszych sponsorów. Dzięki ich dobrej woli i zaangażowaniu możemy realizować wyznaczone cele, upowszechniać naszą misję wśród społeczeństwa oraz udostępnić ofertę edukacyjną i hipoterapeutyczną większej liczbie dzieci. Dziękujemy w imieniu własnym oraz naszych podopiecznych.

  Fundacja PEGASUS
  Adres do korespondencji: 02-523 Warszawa 8, skrytka pocztowa 91
  Siedziba: ul. Ekologiczna 14/5, 02-798 Warszawa
  Adres e-mail: pegasus@pegasus.org.pl
  Telefon: 0 601 23 22 44; Fax: (22) 843 6324
  Strona internetowa: www.pegasus.org.pl
  Konto Fundacji PEGASUS w PeKaO S.A.: 09 1240 2135 1111 0000 3871 0038

  Nadesłał/a: Wegetarianie.pl