Jestem studentką IV roku Technologii Żywności ( specjalizacja: Jakość i Bezpieczeństwo Żywności) na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie. Wyniki z przygotowanej przeze mnie ankiety zostaną wykorzystane przy pisaniu pracy inżynierskiej. Będę…
Więcej