Podziel się!Share on Facebook0Pin on Pinterest0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Print this pageEmail this to someone

Puszcza puszcza S.O.S.  

  RSS

Bleks
bywalec
Dołączył: 16 lat  temu
Posty: 343
18/09/2006 1:31 am  

Białowieski Park Narodowy

Puszcza Białowieska to ostatni naturalny las na Niżu Europejskim. To las, który powstał bez udziału człowieka, i w którym od tysięcy lat trwają naturalne procesy ekologiczne.

Puszcza Białowieska - o jej unikalnym charakterze stanowią naturalne procesy trwające bez ingerencji człowieka.
Bogactwo przyrodnicze i sława tego położonego na pograniczu Polski i Białorusi, wyjątkowego lasu nie zapewniły mu skutecznej ochrony. Tylko 17% obszaru polskiej części Puszczy Białowieskiej chronione jest w formie parku narodowego. Pozostałe 83% zarządzane jest przez Lasy Państwowe. Gospodarka leśna prowadzona na tym terenie, a w szczególności wyręby starych drzewostanów są największym zagrożeniem dla wartości przyrodniczych Puszczy.

Dlatego WWF zabiega o bezwzględną ochronę naturalnych lasów Puszczy Białowieskiej. Aby to osiągnąć konieczne jest przywrócenie zakazu wyrębu wszystkich ponadstuletnich drzew i drzewostanów oraz zmniejszenie przynajmniej o połowę ilości pozyskiwanego w Puszczy drewna. Dzięki staraniom WWF Puszcza Białowieska została umieszczona na liście obszarów chronionych Natura 2000. Docelowo, cały obszar tego wyjątkowego lasu, będącego dziedzictwem ludzkości, powinien zostać objęty ochroną w formie parku narodowego. Takie rozwiązanie przyniesie korzyści zarówno przyrodzie, jak i ludziom.

Co zagraża Puszczy Białowieskiej?

Puszcza Białowieska przetrwała w bardzo dobrym stanie do I wojny światowej. Od 1915 roku rozpoczęła się systematyczna, a czasami wręcz rabunkowa, gospodarka leśna na tym cennym obszarze. Utworzony w 1921 roku "Rezerwat", przemianowany w 1947 roku na Białowieski Park Narodowy, przez lata chronił zaledwie niewielki fragment (4747,17 ha) lasów naturalnych. Poza parkiem natomiast intensywnie pozyskiwano drewno. Dlatego też na początku lat 1990-tych rozpoczęła się kampania na rzecz objęcia ochroną całej polskiej części Puszczy Białowieskiej. W rezultacie w 1996 roku powiększono park narodowy do 10 502 ha, co jednak stanowi zaledwie 1/6 obszaru polskiej części Puszczy. W 2003 roku poza parkiem utworzono nowy, duży rezerwat (ok. 8600 ha). Jednocześnie w tym samym roku zostały podpisane nowe Plany Urządzania Lasu dla nadleśnictw Puszczy Białowieskiej na lata 2002-2011, które przewidują znaczny wzrost ilości pozyskiwanego drewna. Również obowiązujące od 1998 roku moratorium zabraniające wyrębu ponadstuletnich drzew i drzewostanów zostało zniesione. W konsekwencji degradacja Puszczy Białowieskiej trwa nadal.

Innym zagrożeniem dla przyrody jest koncentracja turystyki w środku Puszczy Białowieskiej na niewielkiej przestrzeni, zajmowanej przez Białowieski Park Narodowy (BPN). W ostatnich latach w miejscowości Białowieża, położonej bezpośrednio przy BPN, powstały nowe duże hotele, pensjonaty, kwatery agroturystyczne. Konsekwencją tej sytuacji jest znaczny wzrost ruchu samochodowego na drogach w Puszczy Białowieskiej. Dlatego też istnieje pilna potrzeba wypracowania strategii zarządzania turystyką w skali całej Puszczy.

Przyroda Puszczy Białowieskiej jest zagrożona! Tylko 17% tego najstarszego w Polsce lasu jest objęte ochroną jako park narodowy. W pozostałej części Puszczy nadal wycina się ponadstuletnie drzewa! Na puszczańskich drogach rośnie ruch samochodowy, w tym transport materiałów niebezpiecznych. Ratujmy Puszczę!

To jest ostatni moment, w którym możmy ochronić, ten najcenniejszy na Niżu Europejskim las naturalny. Dlatego Puszcza Białowieska puszcza S.O.S.! Nie bądź obojętny! Podpisz petycje do Prezydenta i Premiera RP w sprawie powiększenia parku narodowego na obszar całej polskiej częsci Puszczy Białowieskiej.

NIE ODPUSZCZAJ PUSZCZY!
na tej stronie można podpisać apel. Apel możogą podpisywać osoby powyżej 16 roku życia.
http://www.wwf.pl/projekty/bialowieski_pn_petycja.php


OdpowiedzCytat
Asia
 Asia
bywalec
Dołączył: 17 lat  temu
Posty: 429
18/09/2006 2:09 am  

Podpisane:) Ratujmy Puszczę :exclam:


OdpowiedzCytat
vegusek
forumowicz
Dołączył: 16 lat  temu
Posty: 21

OdpowiedzCytat
Aga94
forumowicz
Dołączył: 16 lat  temu
Posty: 28
18/09/2006 4:49 pm  

🙁 Kurczę!!!! 🙁
Też bym podpisała ale ni moge bo za mało mam latek...ale to nic namówię wszystkich znajomych na spotkaniu wolontaratu fundacjii ,,Ludzie zwierzętom - zierzęta ludziom"

... przynajmniej tak moge pomóc
Pozdrawiam i ślę buziaczki!!

Aga #)


OdpowiedzCytat
  
Praca