Podziel się!Share on Facebook0Pin on Pinterest0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Print this pageEmail this to someone

Zgromadzono już ponad 100 tys. podpisów pod Europejską Inicjatywą Obywatelską „Za kosmetykami bez okrucieństwa wobec zwierząt” – https://eci.ec.europa.eu/019/public/#/screen/home

Największe prozwierzece organizacje europejskie – PETA, CFE, HSI, EFA i ECEAE (reprezentujące łącznie 100 organizacji z 26 krajów członkowskich UE*) – podjęły działania, by zmobilizować milion Europejczyków i uratować kosmetyki wolne od okrucieństwa w związku z zagrożeniem obowiązującego w Europie od dawna zakazu testowania kosmetyków na zwierzętach.

W 2004 roku, po dziesięcioleciach kampanii prowadzonych przez konsumentów i organizacje ochrony zwierząt, Unia Europejska zakazała testowania gotowych produktów kosmetycznych na zwierzętach. W 2009 roku dodatkowo zakazano testowania składników kosmetyków, a wreszcie w 2013 roku zakazano sprzedaży kosmetyków testowanych na zwierzętach. Podejście UE stało się wzorcem zmian przepisów na całym świecie.

Wskutek pojawienia się nowych wymagań Europejskiej Agencji Chemikaliów (ECHA) dotyczących testowania zakazy zaczęły być ignorowane, co zagroziło ruchowi, do którego Parlament Europejski wzywa stanowczo od 2018 roku – czyli do globalnego zakazu wszelkich testów kosmetyków na zwierzętach do 2023 roku.

„Co prawda impulsem do powołania inicjatywy do życia były działania ECHA, ale petycja wzywa do całkowitego odchodzenia od wykorzystywania zwierząt do testowania na terenie UE”, mówi w rozmowie z VEGE Cezary Wyszyński, prezes Fundacji Międzynarodowy Ruch na Rzecz Zwierząt „Viva!” i współorganizator inicjatywy. „Funkcjonujący od lat zakaz dotyczący kosmetyków udowodnił, wbrew twierdzeniom jego przeciwników, że z powodzeniem da się wprowadzać na rynek nowe produkty bez poświęcania życia zwierząt. Zostały rozwinięte metody testowania bez użycia zwierząt: modelowanie komputerowe, organs on chips czy wykorzystanie sztucznych tkanek. Teraz możemy zrobić kolejny krok”.

ECHA wzywa do nowego testowania na zwierzętach składników, które były bezpiecznie używane przez konsumentów i w bezpieczny sposób obchodzono się z nimi w fabrykach od wielu lat – nawet tych używanych wyłącznie w kosmetykach. Jeśli ECHA posunie się dalej, miliony kolejnych zwierząt mogą zostać poddane okrutnym testom, podczas gdy istnieją inne sposoby pozyskiwania danych dotyczących bezpieczeństwa.

Testy na zwierzętach nie są już konieczne do zapewnienia bezpieczeństwa produktów dzięki nowoczesnym, odpowiednim dla ludzi, niezwierzęcym alternatywom, które naukowcy zajmujący się bezpieczeństwem opracowują i stosują od dziesięcioleci.

„Po zaledwie 2 tygodniach od rozpoczęcia akcji w Polsce mamy już ponad 45% wymaganych dla naszego kraju podpisów! To pokazuje, jak duże poparcie mają postulaty petycji i daje nam nadzieję na to, że jej adresat – Komisja Europejska zajmie się trybie pilnym pracą nad wprowadzeniem ich w życie” – mówi Cezary Wyszyński.

Przemawiając jednym głosem na rzecz zakończenia testów produktów kosmetycznych na zwierzętach, organizacje zajmujące się ochroną zwierząt i firmy kosmetyczne wzywają konsumentów do podpisania europejskiej inicjatywy obywatelskiej, żądając, aby Komisja Europejska:

1. chroniła i wzmacniała zakaz testowania kosmetyków na zwierzętach – zainicjowała zmiany ustawodawcze w celu zapewnienia ochrony konsumentów, pracowników i środowiska bez nowych testów na zwierzętach z jakiegokolwiek powodu;

2. przekształciła unijne przepisy dotyczące chemikaliów – zapewniła ochronę zdrowia ludzi i środowiska poprzez zarządzanie chemikaliami bez zatwierdzania nowych wymagań obejmujących testy na zwierzętach;

3. zmodernizowała dziedzinę regulacji w UE – zobowiązała się przed końcem obecnej kadencji do przedstawienia wniosku ustawodawczego, w którym nakreślono plan stopniowego wycofywania wszystkich testów na zwierzętach w UE.

Organizatorzy mają na celu jak najszybsze uzyskanie miliona podpisów dla Europejskiej Inicjatywy Obywatelskiej, wysyłając jasny komunikat, że żądania ECHA dotyczące nowych testów łamią zapisy o zakazie testowania na zwierzętach oraz sprzeciwiają się woli obywateli UE.

Nie mogą jednak zrobić tego sami.

Obywatele Europy mogą podpisać inicjatywę i pokazać Komisji, że nie zaakceptują złamanych obietnic ani przepisów, które dla zwierząt oznaczają cierpienie i śmierć dla kosmetyków.

Cezary Wyszyński mówi: „Sondaże pokazują, że trzy czwarte dorosłych osób w państwach członkowskich UE zgadza się, że testowanie na zwierzętach produktów kosmetycznych i ich składników jest niedopuszczalne w każdych okolicznościach, a aż 70% popiera plan wycofania wszystkich testów na zwierzętach. To smutne, że po raz kolejny musimy stoczyć bitwę, o której obywatele Europy myśleli jako wygranej, ale dzięki udanej Europejskiej Inicjatywie Obywatelskiej możemy sprawić, że osoby decyzyjne będą nas słuchać, chronić przełomowe zakazy i zapewnią podjęcie działań, które położą kres cierpieniu zwierząt w laboratoriach w UE na dobre”.

Kalendarium UE dotyczące testów na zwierzętach

2004: UE wprowadza zakaz testowania gotowych produktów kosmetycznych na zwierzętach.

2009: Wprowadza się zakaz testowania na zwierzętach składników kosmetycznych i kombinacji składników, z wyjątkiem toksyczności po podaniu wielokrotnym, toksyczności reprodukcyjnej i toksykokinetyki.

2013: Całkowity zakaz wprowadzania do obrotu kosmetyków zawierających składniki testowane na zwierzętach wzmacnia wcześniejsze zakazy.

2018: Parlament Europejski przyjmuje rezolucję wzywającą do globalnego zakazu testów na zwierzętach, potwierdzając rolę Europy jako światowego lidera w walce z okrucieństwem wobec zwierząt.

2021: W ostatnich latach ECHA ponownie wezwała do wykorzystania dziesiątek tysięcy zwierząt w testach składników kosmetyków.

 

* Organizacje ochrony zwierząt stojące za Europejską Inicjatywą Obywatelską:

People for the Ethical Treatment of Animals and its affiliates in Germany, France and the Netherlands
Cruelty Free Europe
Humane Society International
Eurogroup for Animals
European Coalition to End Animal Experiments
Fundacja Międzynarodowy Ruch na Rzecz Zwierząt Viva!

Link do strony, na której można złożyć podpis: https://eci.ec.europa.eu/019/public/#/screen/home

Żródło: Viva!
kontakt: Cezary Wyszyński cezary@viva.org.pl 502279920