Podziel się!Share on Facebook0Pin on Pinterest0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Print this pageEmail this to someone

1. Akceptacja Warunków Użytkowania oraz wszelkich poprawek.
Za każdym razem kiedy wchodzisz na naszą stronę lub korzystasz z jej zasobów, zgadzasz się przestrzegać Warunków użytkowania strony, i wprowadzane tu drobne poprawki, o których możesz być niepoinformowany. Ponadto, w przypadku, kiedy korzystasz z określonej usługi na naszej stronie lub za jej pośrednictwem, będziesz także zobowiązany dostosować się do zasad dotyczących korzystania z niej, które będą zawarte w Warunkach użytkowania strony.

2. Nasz serwis.
Zastrzegamy sobie prawo modyfikacji zawartości strony, jej zamknięcia lub usunięcia bez podania przyczyn oraz bez uprzedniego poinformowania jej użytkowników. Nie ponosimy też odpowiedzialności za jakiekolwiek zmiany, przekłamania, lub niewłaściwe użytkowanie przez osoby trzecie zamieszczonych treści.

3. Odpowiedzialność i obowiązki zarejestrowanego użytkownika.
Aby móc korzystać z zasobów tej strony musisz się zarejestrować, podać prawdziwe informacje dotyczące wieku oraz pozwolenia opiekunów oraz mieć ukończone 13 lat. Podczas rejestracji otwarcie wyrażasz zgodę na nasze Warunki Użytkowania, a także ich ewentualne modyfikacje.

4. Polityka Ochrony Prywatności.
Dane osobowe wprowadzone przy rejestracji oraz inne dane pozwalające stwierdzić tożsamość podlegają warunkom określonym w dokumencie Polityka Ochrony Prywatności.

5. Rejestracja i hasło.
Jesteś odpowiedzialny za zachowanie poufności hasła oraz ponosisz odpowiedzialność za skutki wynikłe z udostępnienia go osobom trzecim, jak również dostania się go w niepowołane ręce. Jesteś zobowiązany powiadomić nas niezwłocznie w przypadku wykorzystania Twojego konta przez osoby trzecie bez Twojej zgody.

6. Zobowiązania użytkownika strony.
Ponosisz odpowiedzialność za wszelkie umieszczone przez Ciebie na stronie materiały; teksty, obrazy, pliki oraz pozostałą zawartość. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za treści umieszczone na stronie przez pomyłkę i skutki wynikłe z ich wykorzystania.

Korzystając z zawartości i serwisów naszej strony zobowiązujesz się do:
(a) nieumieszczania i nieprzekazywania przy pomocy usług oferowanych na stronie treści niezgodnych z prawem, nielegalnych, krzywdzących, obraźliwych, dyskryminujących, oszczerczych, pornograficznych, obscenicznych, wulgarnych oraz w jakikolwiek inny sposób godzących w dobro jednostki lub grupy, a także upośledzających lub uniemożliwiających działanie tej strony lub korzystanie z jej zawartości i usług innym użytkownikom, wirusów oraz innych programów destrukcyjnych.
(b) Nie podszywać się pod inne osoby lub fałszywie reprezentować grupy i stowarzyszenia lub inne osoby. Nie publikować treści, których autorem nie jesteś bez uzyskania udokumentowanej zgody autora;
(c) Zbierać i/lub przekazywać za pomocą strony danych osobowych użytkowników strony osobom trzecim
(d) Rozpowszechniać lub wykorzystywać tej strony i treści na niej zawartych w sposób komercyjny, niezgodny z prawem lub w jakikolwiek sposób godzący w dobro kraju/regionu. Do działalności takiej zalicza się: zaśmiecanie poczty e-mail (junkmail), spam, „łańcuszki”, „piramidki” oraz inne formy nielegalnej reklamy i promocji;
(e) Zamieszczania na stronie jakiejkolwiek treści lub zawartości mogącej spowodować pociągnięcie do odpowiedzialności karnej lub cywilnej właścicieli i administratorów tej strony

7. Publikacja materiałów na stronie
Umieszczając na naszej stronie jakąkolwiek zawartość:
(a) wyrażasz zgodę na na jej bezpłatne przez nas rozpowszechnianie, modyfikację, tłumaczenie, opracowanie oraz wykorzystanie do tworzenia nowych treści zgodnie z obowiązującym prawem;
(b) gwarantujesz i potwierdzasz, że masz wszelkie niezbędna prawa do przyznania nam licencji przedstawionej w Sekcji 7 tego dokumentu ;
(c) Zgadzasz się i potwierdzasz nasze prawo (ale nie obowiązek) do odrzucenia, usunięcia opublikowanych lub zablokowania dostępu do nadesłanych przez Ciebie materiałów oraz treści, bez obowiązku podania motywów oraz uprzedniego poinformowania.

8. Usługi oferowane na stronie przez osoby trzecie
Za pośrednictwem naszej strony można reklamować, promować oraz udostępniać materiały, dobra oraz usługi pochodzące od osób trzecich. Wszystkie takie materiały podlegają zasadom i licencjom stosowanym przez ich właścicieli. Nie jesteśmy w żaden sposób odpowiedzialni za umowy, kontrakty oraz innego rodzaju porozumienia zawarte za pośrednictwem naszej strony z osobami trzecimi.

9. ZRZECZENIE SIĘ PRAW DO GWARANCJI.
WYRAŻASZ ZGODĘ NA KORZYSTANIE Z TEJ STRONY I WSZYSTKICH PROPONOWANYCH PRZEZ NIĄ LUB ZA JEJ POŚREDNICTWEM USŁUG I ZAWARTOŚCI NA WŁASNE RYZYKO. ZOSTAŁEŚ POINFORMOWANY O TYM, ŻE NIE PONOSIMY ODPOWIEDZIALNOŚCI ANI NIE DAJEMY ŻADNEJ GWARANCJI , UKRYTEJ ANI JASNO WYRAŻONEJ, WŁĄCZAJĄC W TO TAKŻE, CHOĆ NIE TYLKO, GWARANCJE HANDLOWE, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONYCH CELÓW, ORAZ NIENARUSZALNOŚCI PRAWNEJ.

10. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI.
NIE PONOSIMY ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEGOKOLWIEK STOPNIA STRATY I ZNISZCZENIA BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, UMYŚLNE, PRZYPADKOWE, WŁĄCZAJĄC W TO STRATY FINANSOWE, UTRATĘ DÓBR MATERIALNYCH, DANYCH ORAZ INNE NIENAMACALNE STRATY (NAWET JEŻELI STRATY TE SĄ WYNIKIEM KORZYSTANIA Z NASZYCH RAD LUB INFORMACJI), WYNIKAJĄCE Z (I) WYKORZYSTANIA LUB JEGO NIEMOŻNOŚCI TEJ STRONY INTERNETOWEJ, JEJ ZAWARTOŚCI I OFEROWANYCH NA NIEJ USŁUG, (II) KOSZTY ZWIĄZANE Z TRANSAKCJAMI ZAWIERANYMI ZA POŚREDNICTWEM NASZEJ STRONY, (III) NIEAUTORYZOWANE POŁĄCZENIA I/LUB ALTERACJĘ TRANSMISJI DANYCH, (IV) ZACHOWANIE I WYPOWIEDZI OSÓB TRZECICH NA ŁAMACH STRONY LUB (V) POZOSTAŁE STRATY I SZKODY ZWIĄZANE Z NIEPRAWIDŁOWYM DZIAŁANIEM SERWISU LUB JEGO NIEWŁAŚCIWYM WYKORZYSTANIEM.

NIE DAJEMY GWARANCJI UKRYTEJ ANI JASNO WYRAŻONEJ, ŻE KTÓRYKOLWIEK Z ELEMENTÓW TEGO SERWISU BĘDZIE DZIAŁAŁ W SPOSÓB CIĄGŁY I BEZAWARYJNY, BĘDZIE WOLNY OD USTEREK, WIRUSÓW, AKTUALNY, BEZPIECZNY, WOLNY OD BŁĘDÓW, NIEZAWODNY. NIE DAJEMY ŻADNEGO RODZAJU GWARANCJI JAKOŚCI, BEZPIECZEŃSTWA, BEZPIECZEŃSTWA POBRANYCH Z NASZEJ STRONY PLIKÓW LUB INNEJ ZAWARTOŚCI. KORZYSTASZ Z RAD ORAZ INFORMACJI UDZIELANYCH PRZEZ OBSŁUGĘ STRONY NA WŁASNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ.

Akta prawne, które nie dopuszczają uchylenia się od gwarancji nie będą dotyczyły treści tej strony wolnych od gwarancji.

11. Zastrzeżenie praw.
Zastrzegamy sobie wszelkie prawa, w tym prawa autorskie, marki handlowe, patenty, tajemnice handlowe, oraz pozostałe odpowiednie prawa własności do strony, jej zawartości, dóbr i świadczonych. Wykorzystanie zawartości strony, usług, do których prawa nam przysługują, wymaga uzyskania najpierw naszej pisemnej zgody.

Akta prawne nie dopuszczające ograniczenia odpowiedzialności nie mogą być stosowane do treści i zawartości objętych takimi ograniczeniami.

12. Pogwałcenie praw autorskich.
Jeżeli uważasz, ze Twoja własność została wykorzystana w sposób naruszający Twoje prawa autorskie lub prawa własności intelektualnej możesz skontaktować się z osobą odpowiedzialną za prawa autorskie na naszej stronie: zakładka Kontakt

13. Akta prawne.
Zgadzasz się z Warunkami Użytkowania serwisu Wegetarianie.pl.

14. Informacje dodatkowe.
(i) W przypadku, gdy Warunki Użytkowania nie są do końca zgodne z obowiązującym lokalnym prawem, nadrzędne znaczenie będą miały oficjalne akty prawne; (ii) Jeżeli powyższe Warunki Użytkowania nie podają rozwiązania zaistniałego sporu lub wątpliwości – rozwiązywane one będą według obowiązujących na danym terenie aktów prawnych. (iii) .