Podziel się!Share on Facebook0Pin on Pinterest0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Print this pageEmail this to someone

Polska świętuje w poniedziałek Dzień Praw Zwierząt. A jak odnoszą się do nich na co dzień Polacy? Ogromna większość (91 proc.) sprzeciwia się zabijaniu zwierząt bez ograniczeń. Ponad połowa (59 proc.) dopuszcza je w przypadku zwierząt szkodliwych lub groźnych dla człowieka (72 proc.) oraz chorych, którym nie można pomóc (88 proc.) – wynika z najnowszego sondażu CBOS.

Cierpieć jak człowiek, cierpieć jak zwierzę

Większość ankietowanych nie zgadza się na bezsensowne zabijanie zwierząt, przyzwala natomiast na ich zabijanie dla zaspokajania potrzeb człowieka, zagwarantowania mu pożywienia i bezpieczeństwa. Podobnie jak 10 lat temu, ponad dwie trzecie badanych za bardzo ważne uważa minimalizowanie cierpienia zwierząt rzeźnych związanego z ich ubojem.

Wśród Polaków dominuje przekonanie, że wszystkie zwierzęta odczuwają ból tak samo jak człowiek – tego zdania jest 82 proc. badanych. Tylko 8 proc. różnicuje zwierzęta pod względem odczuwania bólu, twierdząc że jedne odczuwają go tak samo jak człowiek, a inne mniej.

Najmniej (5 proc.) spośród ankietowanych uważa, że wszystkie zwierzęta doświadczają bólu w mniejszym stopniu niż ludzie, tyle samo respondentów nie ma zdania na ten temat.

Względy praktyczne mniej ważne

Na zabijanie zwierząt dla pozyskania ich mięsa lub skór albo dla innych potrzeb gospodarczych zgodę wyraża 67 proc. respondentów. To znacznie mniej w porównaniu z wynikami sprzed 10 lat, kiedy tego zdania było aż 91 proc. Polaków.

Zgodę na zabijanie zwierząt bezpańskich, których nikt nie chce, deklaruje jedynie 18 proc. Polaków.

Zgodnie ze stereotypowymi różnicami płciowymi, mężczyźni częściej niż kobiety uważają, że można zabijać zwierzęta. Nieco częściej niż przeciętni badani przyzwalają na zabijanie zwierząt rolnicy.

Zdaniem ponad połowy respondentów (56 proc.) można zabijać zwierzęta, których populacja zwiększyła się na tyle, że zagraża innym gatunkom zwierząt lub roślin. Ponad połowa (53 proc.) zgadza się również na uśmiercanie zwierząt, które mogą przenosić choroby groźne dla człowieka (np. ptasią grypę), nawet jeśli nie udowodniono, że są zarażone. Odmiennego zdania jest 37 proc. badanych.

Do ZOO tak, do cyrku – nie

64 proc. badanych jest zdania, że trzymanie zwierząt w ogrodach zoologicznych jest właściwe, 57 proc. za słuszne uznaje testowanie na zwierzętach leków przeznaczonych dla ludzi. Jednocześnie tyle samo respondentów nie pochwala tresowania i pokazywania zwierząt w cyrkach oraz testowania na zwierzętach kosmetyków lub środków czystości przeznaczonych dla ludzi. Mimo to tylko nieliczni (6 proc.) realizują swoje przekonania w praktyce, sprawdzając przed zakupem, czy dany produkt nie był testowany na zwierzętach.

Sondaż przeprowadzono między 1 a 4 kwietnia 2006 r. na liczącej 1025 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.

Dzień Praw Zwierząt ustanowiony został w 1997 r. przez Klub Gaja, aby propagować aktualne problemy związane z ich ochroną. Tradycyjnie w całym kraju są organizowane koncerty, wystawy, projekcje filmów i happeningi.

Źródło: PAP

Zobacz też:

  • Inne ważne daty w kalendarzu eko-wege

    Nadesłał/a: Wegetarianie.pl