Podziel się!Share on Facebook0Pin on Pinterest0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Print this pageEmail this to someone

Fundacja Czarna Owca Pana Kota zaprasza do wzięcia udziału w anonimowym badaniu na temat sytuacji zwierząt w Polsce oraz społecznego wizerunku działaczy/czek organizacji prozwierzęcych i osób pomagających zwierzętom (karmiciele/ki, osoby zaangażowane nieformalnie w obronę praw zwierząt itp.).

Ankieta jest skierowana jest zarówno do aktywistów/ek organizacji zwierzęcych, jak i osób niezaangażowanych w taką działalność.

Zależy nam na tym, by dowiedzieć się:
– jak w społeczeństwie postrzegane są osoby broniące praw zwierząt?
– z jakimi reakcjami spotykają się ich działania?
– w jakim stopniu podejmowane przez nich działania są znane szerszemu kręgowi odbiorców?
– jak Polacy oceniają swój stosunek do zwierząt?
– czy społeczeństwo widzi potrzebę zmian w kwestii obrony praw zwierząt w Polsce?
– czy polskie ustawodawstwo w należyty sposób chroni zwierzęta i osoby im pomagające?

Fundacja będzie wdzięczna za udział w nowatorskim badaniu, które pomoże odtworzyć nigdy do tej pory nie analizowany wizerunek grupy społecznej. Wyniki badań zostaną opracowane w formie raportu oraz udostępnione publicznie.

Wypełnienie ankiety nie zajmie więcej niż 10 minut. Jest ona dostępna na stronie: powodzieta.pl/ankieta/index.php?sid=21823&lang=pl

Można ją wypełnić elektronicznie bądź ściągnąć w postaci pliku Word lub PDF i wypełnioną wysłać na naszego maila: ankieta@czarnaowca.org lub też wydrukować, wypełnić i wysłać na adres:
Fundacja Czarna Owca Pana Kota
ul. Dietla 45/13 31-039 Kraków

Na odpowiedzi czekamy do 1 października 2012.

Dziękujemy za udział w badaniu!

Badanie jest realizowane w ramach prowadzonego przez Fundację Czarna Owca Pana Kota projektu „Sieć OFF- Ogólnopolskie Forum Fauna” dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet V Dobre Rządzenie Działanie 5.4 Rozwój potencjału Trzeciego Sektora Poddziałąnie 5.4.2 Rozwój dialogu obywatelskiego.

Nadesłał/a: jhonni