Podziel się!Share on Facebook0Pin on Pinterest0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Print this pageEmail this to someone

Polska zakończyła wyznaczanie sieci Natura 2000, tym samym spełniła zobowiązania zapisane w Traktacie
Akcesyjnym. Chronione pod względem przyrodniczym obszary obejmują 18,5 proc. kraju – poinformował w czwartek w Sejmie minister środowiska Jan Szyszko.

„Uważamy, że zakończyliśmy wyznaczanie obszarów, niemniej proces inwentaryzacji trwa i pewne korekty mogą następować” – powiedział Szyszko, przedstawiając informację rządu na temat realizacji w Polsce programu Natura 2000.

Minister potwierdził, że w Polsce obszary Natura 2000 były wyznaczane tam, gdzie przewidywane są duże inwestycje i to może być pole do potencjalnych konfliktów, mimo że polskie zasoby przyrodnicze są unikalne w skali światowej.

Zdaniem Szyszki stało się tak, ponieważ kierowano się często „wielkim sercem”. Dlatego – jak podkreślił – najważniejszą sprawą jest doprowadzenie do końca inwentaryzacji, bo dzięki niej będzie można racjonalnie gospodarować zasobami przyrodniczymi.

Szyszko zwrócił uwagę, że problemy z siecią Natura 2000 znikną, gdy będzie zapewnione odpowiednie finansowanie m.in. gospodarstw rolnych. „Gospodarstwa znajdujące się na tych obszarach mogą nastawić się na produkcję żywności ekologicznej” – proponował.

W lipcu rząd zaakceptował stan realizacji Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 w Polsce wraz z listą nowo proponowanych specjalnych obszarów ochrony siedlisk oraz listą nowo proponowanych obszarów specjalnej ochrony ptaków, przedłożony przez ministra środowiska.

Ministerstwo Środowiska oszacowało koszt wdrożenia w Polsce sieci Natura 2000 w latach 2007-2013 na około 3,5 mld zł. Źródłem finansowania około 70 proc. kosztów będą: Europejski Fundusz Rolny Rozwoju Obszarów Wiejskich, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Europejski Fundusz Rybołówstwa oraz Fundusz
Life+.

Źródło: PAP

Nadesłał/a: yolin