Podziel się!Share on Facebook0Pin on Pinterest0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Print this pageEmail this to someone

Zgodnie z Ustawą o Działalności Pożytku Publicznego i Wolontariacie, podatnicy mogą przekazać 1% ze swojego podatku na rzecz wybranej organizacji pożytku publicznego (OPP). Dzięki temu możemy zdecydować, aby część naszych podatków została wykorzystana na pomoc zwierzętom bezdomnym, ochronę przyrody i zagrożonych gatunków, inicjatywy edukacyjne dotyczące praw zwierząt i ekologii.

Po otrzymaniu rocznej deklaracji od Twojego pracodawcy, zobowiązany jesteś do wypełnienia PIT-u i wysłania go do właściwego Tobie Urzędu Skarbowego, w terminie do 30 kwietnia. Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym, możesz wskazać organizację, której zostanie przekazany 1% Twojego podatku.

 • W odpowiedniej rubryce zeznania podatkowego wpisujemy nazwę wybranej OPP, jej numer KRS i kwotę, którą chcemy przekazać na rzecz tejże organizacji. Kwota nie może przekraczać 1% podatku, wynikającego z zeznania podatkowego, po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół.
 • Możemy także zamieścić dodatkowe informacje, dotyczące naszych preferencji co do rozdysponowania środków z 1% przez organizację pożytku publicznego (np. konkretny cel), w rubryce Inne informacje.
 • Urząd Skarbowy przekaże następnie łączną kwotę, którą podatnicy przekazali danej organizacji, na jej konto.

  Poniżej prezentujemy wybrane organizacje, na które możesz przekazać 1% swojego podatku. Na ich stronach znajdują się szczegółowe instrukcje, w jaki sposób wypełnić zeznanie podatkowe z uwzględnieniem przekazania 1 procenta na daną organizację.


  Uwaga! Zanim wpiszesz numer KRS upewnij się, że wybrana organizacja znajduje się w wykazie OPP uprawnionych do otrzymywania 1% za 2013 rok.

 • Pełna lista organizacji mających status pożytku publicznego znajduje się na stronie http://pozytek.ngo.pl
 • Organizacje zajmujące się ochroną i opieką nad zwierzętami

  Fundacja Viva!
  Działania fundacji obejmują kampanie społeczne i informacyjne oraz bezpośrednią pomoc zwierzętom w schroniskach. Dzięki wpłatom możliwa będzie dalsza walka o przestrzeganie praw zwierząt, podejmowanie interwencji i kontroli w przypadkach znęcania się nad zwierzętami, promocja zdrowego stylu życia wolnego od cierpienia i zabijania.
  Szczegóły…

  Fundacja TARA – schronisko dla koni

  „Nieustannie wykupują, ratują konie. Obecnie – 67 koni, inne zwierzęta, uratowanych koników około 100, niektóre już odeszły. Jedno z niewielu miejsc w Polsce, gdzie nie dobija się starych, chorych, kalekich koni, daruje im się drugie życie.”

  Szczegóły…

  Fundacja Azylu pod Psim Aniołem

  Utrzymywana z datków tysięcy osób z całego kraju. Leczy i oddaje do adopcji porzucone i skrzywdzone psy i koty z Warszawy i okolic. Prowadzi azyl Agnieszki Brzezińskiej w Warszawie-Falenicy. Zbiera i publikuje informacje o traktowaniu bezdomnych zwierząt w Polsce.

  Szczegóły…

  Komitet Pomocy dla Zwierząt „Przystań ocalenie”. Przytulisko dla koni i innych zwierząt.

  Opiekuje się końmi ocalonymi z transportów na rzeź.
  – Przekazując 1% podatku pomagasz już ocalonym
  – Przekazując 1% podatku pomagasz tym, które na tę pomoc czekają…

  Szczegóły…

  Fundacja Centaurus

  Fundacja ewoluowała z organizacji walczącej o prawa zwierząt na poziom organizacji, w której zwierzęta zyskują drugie wcielenie – stają się terapeutami. Nadrzędnym celem Centaurusa jest zbudowanie sieci ośrodków terapeutycznych, gdzie rolę terapeutów pełnić będą zwierzęta wykupione przez Fundację.
  Szczegóły…

  Pracownia na rzecz Wszystkich Istot

  Kierując 1% swoich podatków na działalność Pracowni, wspierasz kampanię na rzecz ochrony najcenniejszych przyrodniczo terenów w Polsce.
  PNRWI chroni dziką przyrodę, broni Tatr, chroni drapieżniki, prowadzi Centrum Interwencji Przyrodniczej, jest wydawcą miesięcznika „Dzikie Życie”.
  Szczegóły…

  Zobacz też: www.jedenprocent.pl